مزدی دوزی


 

شرکت آرنا با افتخار اعلام می دارد در صورت درخواست همکاران محترم جهت مزدی دوزی با تعرفه ذیل در خدمت می باشد.

  • دوخت اجرتی کت و شلوار         ۸۰۰٫۰۰۰ ریال
  • دوخت اجرتی شلوار                 ۲۸۰٫۰۰۰ ریال
  • دوخت اجرتی پیراهن               ۲۰۰٫۰۰۰ ریال